פעילויות

בכל חמישי
10/08/2017 - 09:15 עד 11:00
בהנחיית:
  קבוצת ישיבה שבועית עם מולי גלזר בימי ה׳   לפרטים: muli.glz@gmail.com  054-4797426
נגישות: נגישות לא טובה
תנאי סף: תרגול יומי בבית
קטגורית האירוע: קבוצת מדיטציה מונחית ע"י מורים או מנחי תובנה
05/04/2018 עד 07/04/2018
בהנחיית:
3 מאפייני המציאות – רטריט עירוני של מדיטציית תובנה לב ההבנה הבודהיסטית היא ראייה בהירה של מאפייני המציאות, וזאת בניגוד לראייה הרגילה הכפופה למוסכמות מנטליות עתיקות יומין שמעצבות את השקפת העולם שלנו. בגלל ההשקפות המוטעות, אנו טועים לחפש משען יציב במה שמטבעו נתון להשתנות (anicca) מנסים למצוא מקור...
נגישות: נגישות לא טובה
תנאי סף: נדרשת היכרות בסיסית עם התרגול
קטגורית האירוע: קורס עירוני
05/05/2018 - 10:00 עד 17:00
בהנחיית:
נגישות: נגישות חלקית
קטגורית האירוע: מפגש חד פעמי אחר
16/06/2018 - 10:00 עד 17:00
בהנחיית:
נגישות: נגישות חלקית
קטגורית האירוע: מפגש חד פעמי אחר