"שני ילדים ביום" הקרנת סרט ושיח בבית הסנגהה ב16.3 יום חמישי בנוכחות הבימאי והמפיק.

במסגרת דהרמה מעורבת חברתית המעודדת אותנו לתרגל לנוכח מצבים מאתגרים נצפה בסרט נוסף שנפסל להקרנה מבלי שבכלל נצפה וזה רק בגלל התוכן שמאפשר התבוננות ביקורתית במעצרי ילדים פלסטינים על ידי ישראל.
יש צורך להירשם בטופס
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc1_cfiFI9EupO96hwJGqexJ32EWax...

שם כותב ההודעה: 
אביגיל גרץ