קול לתת בעולם - הזמנה לשיר בדרך הדהרמה קול קורא לסנגה ששרה שוזרת צלילים ויוצרת יחד