פתיחת סוף השבוע בתרגול ביפו

ביום ששי הקרוב בבוקר אקיים מפגש תרגול מדיטציה בין השעות 8:30-11:30. נתרגל באופן מדורג. נתחיל במדיטציה קצרה ונאריך את משך הזמן כדי להתיידד בעדינות ובהדרגה עם פרקי זמן ארוכים יותר במדיטציה.
בין פרקי הזמן של המדיטציה יוקדש זמן לשיתוף שיאפשר למידה הדדית, וכן דיוק של הנחיות והתאמתן לצרכים של המשתתפים והמשתתפות במפגש. ההעמקה בתרגול היא אישית, אבל יכולה להיתמך קבוצתית.
052-4600657
yossiloss@gmail.com

שם כותב ההודעה: 
יוסי