תכנית הכשרה פסיכואנליטית בודהיסטית

איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות

שמח להודיע על השקת מחזור ב'
 

רוח אדם

תכנית הכשרה פסיכואנליטית בודהיסטית

 

 

הזיקה המיוחדת שפסיכולוגיית העצמי יוצרת עם הבודהיזם הולידה את תכנית רוח אדם אשר בתכניה ובאופן הנחלתם מכוננת מסגרת התהוות, התנסות, ּ למידה וחוויה של פסיכואנליטיקאים המְשוקעים בטיפוח ובשכלול הממד הרוחני של התודעה.
 
תכנית 
רוח אדם מתבססת על שילוב ומזיגה בין שלושה שדות הגות החולקים את העיסוק בהתמרת תודעתו של האדם ובכינון עמדה על־אישית פתוחה אל העולם ואל הזולת:
 
א. פסיכואנליזה לדורותיה, תוך התמחות בפסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית מיסודו של היינץ קוהוט.
ב. בודהיזם, ההגות והפרקטיקה של זרם המהאיאנה.
ג. מדעי הרוח והאמנויות, היבטים נבחרים מאוצרות הרוח האנושית בתרבות המערב והמזרח.
 

סגל המורים בתכנית כולל פסיכואנליטיקאים, מורים בודהיסטיים מטעם מכון לָמָה צונְג קָאפָּה שבפוֺמיה, איטליה (Lama Tzong Khapa Institute - ILTK), חוקרי אקדמיה, אמנים ואנשי רוח.
 
התכנית נפרשת על פני שבע שנים ומתקיימת בשני ימי לימוד שבועיים:

ימי שני בין השעות 14:30-21:15
ימי רביעי בין השעות 09:00-15:00
 
תכנית 

רוח אדם תשתכן בבית האיגוד 'קריית אדם' בעיר לוד, רח' אהרון בן חמו 1.
 
ברוח חזונה של תכנית ההכשרה, המבוססת על יצירת קהילה תומכת־קהילה ונתמכת־קהילה, מכלול האנליזות שתתקיימנה על ידי הלומדים בתכנית תמסרנה לציבור ללא תשלום. ללומדים בתכנית תנתן מלגת לימוד ומלגת מחקר חודשית ּ מְכַבֶדֶת לשנים־עשר חודשים בכל שנה, למשך שבע שנות הלימוד. התכנית איננה גובה שכר לימוד.
 
התכנית תקבל בברכה מגוון של פונים תוך פתיחות לאוכלוסיות ולמגזרים שונים בחברה הישראלית. על הפונים להימנות על אחד ממקצועות בריאות הנפש המוכרים: פסיכולוגיה קלינית, עבודה סוציאלית, פסיכיאטריה, או פונים מדיסציפלינות אחרות המורשים לעסוק בטיפול נפשי על ידי הרשויות המוסמכות. כמו כן, על הפונים להיות בעלי תואר שני, עם ניסיון של חמש שנות עבודה קלינית בהדרכת קלינאים המוסמכים לכך.
 
ההרשמה לתכנית תיפתח בתאריך 1.10.2017 ותסתיים בתאריך 31.1.2018
 
תכנית הלימודים המלאה מוצגת באתר https://humanspirit.org.il

 

שם כותב ההודעה: 
רון